HOME

1-10 of 190

 • Aji Tasuke
  • Gyutan
  • Sendai, Sendai, Matsushima
  • michelin plate
  • Quiet comfortable
 • Akebono
  • Unagi
  • Sendai, Sendai, Matsushima
  • michelin plate
  • Simple
 • Ako
  • Izakaya
  • Sendai, Sendai, Matsushima
  • michelin plate
  • Quiet comfortable
 • Apollon
  • French
  • Sendai, Sendai, Matsushima
  • michelin plate
  • Comfortable
 • Arahama Watariten
  • Sushi
  • Wataricho, Sendai, Matsushima
  • michelin plate
  • Comfortable
 • Aramachishoten Chukasoba Fujiyama
  • Ramen
  • Sendai, Sendai, Matsushima
  • michelin plate
  • Simple
 • Au Bélier
  • French
  • Sendai, Sendai, Matsushima
  • Bib Gourmand
  • Quiet comfortable
 • Au Cochon Bleu
  • French
  • Sendai, Sendai, Matsushima
  • michelin plate
  • Quiet comfortable
 • Ban Thai Lanna
  • Thai
  • Sendai, Sendai, Matsushima
  • michelin plate
  • Quiet comfortable
 • Beau Bourg
  • French
  • Tagajo, Sendai, Matsushima
  • Bib Gourmand
  • Quiet comfortable

1-10 of 190

Top of page